GNESTA MUSIKSÄLLSKAP FYLLER 70 ÅR

Orkestern bildades 1949 och de första åren utgjorde Stora Hotellet i Gnesta den fasta punkten och orkesterns repetitionslokal. Tänk att som förmiddagstrött hotellgäst väckas lite mjukt med valsen Wienerblut eller något mer burdust av Sten Frykbergs folkligt förankrade marsch Bohus Bataljon - båda fanns i notmapparna!

Olle Olsson, här vid cembalon i Frustuna kyrka, med en tidig variant av Gnesta Musiksällskap från 1950-talet.

Initiativtagare till orkestern var den legendariske kyrkomusikern och folkskolläraren Olle Olsson, verksam i Gnesta i mer än 50 år. Tillsammans med herrar Boström, Ekström och Karlsten lyckades denne pedagog, entusiast, orgelspelare och högskoleutbildade pianist (pianostudier för professor Gottfrid Boon, mytomspunnen legend av gigantiska mått i den tidens Musiksverige) så småningom placera 10 gnestabor bakom notställen, utverka 1500 kr till inköp av instrument och noter, samt dessutom få fram en årlig budget på 500 kr ur Gnesta municipal- samhälles plånbok. Ända in på 1980-talet kunde man för övrigt se denne Olsson cyklades omkring i samhället för att ge pianolektioner. En syn som var så vanlig och inarbetad att den nära nog utvecklats till en naturlig del av vardageni Gnesta!

 

Repertoaren var redan från start blandad. Klassiska pärlor, musikalmusik, marscher och wienervalser. Det faktum att orkesterns ledare under de första decennierna mestadels var kyrkomusiker, påverkade förstås också orkesternunder uppbyggnadsfasen. Hymner och ett tätt, fruktbart samarbete med Frustuna församling blev följden. Så småningom luckrades idéer och notbibliotek upp och folkkära artister kom att bredda och popularisera verksamheten. Inte minst genom samarbetet med Lions och radioproducenten/musikern Kalle Gnestadius, "Gnesta-Kalle", kunde konserter med kända solister och bra publiktryck bli verklighet.

 

Lasse Lönndahl och Sonja Stjernquist, två av femtiotalets bästsäljande skivartister och folkhemshjältar sjöng t.ex. till orkestern. Vidare anordnades en wienerafton med Per Grundén, en av sextiotalet imposanta operaartister verksam vid de stora operahusen i Europa, inte minst i Wien. Vid orkesterns 50-årsjubileum, vi har då kommit fram till år 1999, medverkade den folkkära göteborgaren, sångaren och skådespelaren Stefan Ljunggren, het teve-ikon vid denna tid. Andra solister som tagit plats framför orkestern är saxofonisten Harold Jeffa, sångaren Roger Pontare, gruppen Criminal Tango samt i gnestabygden boendes proffs som visartisten Pär Sörman och operasångerskan Christina Knochenhauer. Pianisten Yoko Maeda, verksam i Hamburg, har vid två tillfällen under säsongen 2007/08 varit solist till musiksällskapet i Beethovens första pianokonsert.

 

Dirigenter som varit med och utvecklat verksamheten är bl.a. Margaretha Persson-Staf, Bo Andersson, Mattias Dahlström, Sten Eriksson och Anders Bergman.

Andra stöttepelare som länge tjänstgjort bakom musiksällskapets notställ och på olika sätt kommit att spela en viktig roll är bl a klarinettisten Bertil Ekstrand, tillika ordförande under många år, altviolinisten Bertil Pettersson, flöjtisten Sven Andersson, valthornisten Berit Wallerström och John-Erik Wårdemark, violinist och orkesterns ekonomichef. Violinisten Mats Brander, orkesterns nuvarande styrelseordförande, representerar med sina nio år som medlem i orkestern rena rama ungdomen...

Vårkonsert på Elektron 2008 med Karin Ericsson Back och Mats Hedlund i Evert Taubes Tango i Nizza.

Bertil Ekstrands Orkesterminnen

Lyckligt förbunden

Låtmusiken föra dig till högre dimensioner,

Där minnena klär dig i ungdom,

Hängivet kliv ur din vardagssituation,

Och du skall se understundom,

Att livet minnen ljusare sig ter

Att dagens oro frånsinnet viker,

För musiken ger oss så mycket mer,

Än bara toner för stunden,

Du kanske gnolar på melodin,

Och känner dig lyckligt förbunden

 

- Bertil Ekstrand

Kände mig hedrad när jag mottog erbjudandet att få delge minnet av, hur jag själv blev medlem i Gnesta Musiksällskap. Året var 1951 när jag blev engagerad som pianist på Stora Hotellet i Gnesta. Dåvarande Källarmästare Bengt Ekström, som var en av grundarna till GMS frågade om jag var intresserad av att traktera något instrument, för eventuell medverkan i sällskapet. Varför det blev klarinett har jag inget minne av och inte heller tillät min ekonomi att införskaffa ett sådant instrument. Så det blev min pappa som per postorder inköpte en klarinett från Smålands Musikvaruhus med tillhörande grepptabell och rör för 520 kr. En stor summa för mig, som hemmavarande son och målarlärling med en lön av 48 kr per vecka plus fritt ”vivre” som det hette. Efter ett ivrigt tutande med tillhörande missljud som det blev ändring på först efter att jag fått instruktioner och lektioner av en musikfurir från Stockholm. Undervisningen som skedde i Oxbackens folkskola i Södertälje upplevde jag som jobbig, i jämförelse med dagens musikundervisning.

(C) 2022 Gnesta Musiksällskap     info@gnestamusiksallskap.se